We bevestigen dat noch onze werknemers, noch onze arbeiders, noch organisaties veroordeeld zijn voor enig misdrijf waar slavernij en mensenhandel bij betrokken waren. We zijn niet onderworpen aan een onderzoek of handhavingsprocedure met betrekking tot een dergelijk strafbaar feit of vermeend strafbaar feit.

Hiernaast zijn we toegewijd aan in de handhaving van geen enkele vorm van dwangarbeid en elke andere situatie waarin een individu van zijn vrijheid wordt beroofd en wordt uitgebuit voor persoonlijk gewin.

We handelen elk teamlid met absolute integriteit, en zullen nooit ongeoorloofd of illegaal werk tegen hun vrije wil afdwingen of opleggen.

Het is ook essentieel dat we ons verzetten tegen de waarden van organisaties, bedrijven of bedrijven die op welke manier dan ook slavernij of mensenhandel ondersteunen. We zetten ons in voor vrijheid voor iedereen, overal, altijd.