Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Nordina Home website nordinahome.nl (samen met gerelateerde eigendommen, de “website”). De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw gebruik van de website.

Door toegang te krijgen tot, het bekijken van, of het gebruiken van de inhoud, materiaal, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via de website, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt deze na te leven. U erkent verder dat u 18 jaar of ouder bent en dat u alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en autoriteit heeft om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en de verplichtingen daarin na te komen. U stemt ermee in dat uw gebruik van de website of enige inhoud of materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op of via de website betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden volledig accepteert en ermee instemt.

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door Guarana Logistic Limited (Reg.No. 609658), 27 Upper Pembroke Street, Dublin, Ierland, D02 T922 (niet retouren naar dit adres). Uw contactadres in Nederland is Nordina Home, Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam (niet retouren naar dit adres).

Opmerking: Onze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 januari 2024.

1. Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, materiaal, producten of diensten op de website, kan u gevraagd worden om u te registreren en een account aan te maken. Als onderdeel van het registratieproces kan u gevraagd worden om te klikken om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, en vervolgens kan u gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen of in te voeren. U kan ook verplicht worden ons bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, inclusief sommige soorten persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw wettelijke naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geslacht en leeftijd. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden, veilig en beveiligd houden van uw wachtwoord en accountinloggegevens. Nordina Home kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van uw account als een derde partij toegang heeft tot en uw wachtwoord en accountinloggegevens op enige wijze gebruikt.

Aanvullende informatie kan worden verzameld door Nordina Home of diens externe dienstverleners voor beveiligings- en fraudepreventiedoeleinden. U bevestigt dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt waar, geldig, compleet en actueel is in alle opzichten. Mocht enige informatie die u op de website verstrekt wijzigen, log dan in op uw account en werk deze informatie direct bij op de website.

Ons Privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, de controle die u over uw persoonlijke informatie heeft en de procedures die we hebben om uw privacy te beschermen. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op via [email protected].

2. Algemene Gebruiksbeperkingen

U stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regelgeving en algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. U mag de website alleen gebruiken voor uw niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijk gebruik, en voor geen enkel ander doel.

U zult niet (en zult niet proberen om):

 • Toegang te krijgen tot de website op een andere manier dan via de interface die door Nordina Home wordt geboden;
 • Ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het computersysteem van Nordina Home of deelnemen aan enige activiteit die de prestaties van, of de functionaliteit of beveiliging van de website, de netwerken en computersystemen van Nordina Home verstoort of schaadt;
 • De website te benaderen via geautomatiseerde middelen of met geautomatiseerde functies of apparaten (inclusief gebruik van scripts of web crawlers);
 • Persoonlijk identificeerbare informatie te benaderen of te verzamelen, inclusief namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie voor enig doel, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden;
 • Elk aspect van de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of wederverkopen voor enig doel;
 • Producten of diensten die enig handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, logo of dienstmerk van Nordina Home dragen, op een manier te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of wederverkopen die waarschijnlijk of bedoeld is om verwarring te veroorzaken over de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen of logo’s.

3. Fouten, Onjuistheden en Omissies

Af en toe kan er informatie op de website staan die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat. We behouden ons het recht voor om dergelijke fouten, onjuistheden of omissies op de website te corrigeren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Vrijwaringen en Garanties

Behalve wanneer dit te wijten is aan onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het niet gebruik maken van redelijke vaardigheid en zorg, doen we geen beloften:

 • Dat de website, Website-inhoud, Producten, advies, informatie of links die op de website worden verstrekt aan uw vereisten zullen voldoen;
 • Dat de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn;
 • Dat defecten in de werking of functionaliteit van software die als onderdeel van de website aan u wordt geleverd, zullen worden gecorrigeerd;
 • Met betrekking tot de Website-inhoud, advies, informatie of links die door derden of gebruikers worden verstrekt;
 • Dat de website foutloos zal zijn of dat fouten zullen worden gecorrigeerd.

U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van enige Website-inhoud en Gebruikersgegenereerde Inhoud onversleuteld kan worden overgedragen en transmissies over verschillende netwerken kan omvatten en wijzigingen kan ondergaan om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Wees ervan bewust dat we niet garanderen dat informatie die naar of van onze website wordt verzonden, veilig zal zijn tijdens de overdracht, noch kunnen we de vertrouwelijkheid van enige communicatie of materiaal dat via de website of het internet naar ons wordt verzonden, garanderen, inclusief bijvoorbeeld persoonlijke informatie zoals uw naam of adres. Behalve wanneer dit te wijten is aan onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het niet gebruik maken van redelijke vaardigheid en zorg, aanvaardt Nordina Home geen verantwoordelijkheid voor:

 • Fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in werking of transmissie, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, enige communicatie;
 • Problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computersystemen online, servers of providers, computerapparatuur, software, storingen van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of de website, inclusief letsel of schade aan u of aan een computer van een andere persoon gerelateerd aan of voortvloeiend uit het gebruik van de website.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Nordina Home uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door EU-wetgeving.

Als we niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als een voorzienbaar resultaat van onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg is van onze schending of als het werd overwogen door u en ons op het moment dat we de Gebruiksvoorwaarden aangingen. We leveren de website ook alleen voor huishoudelijk of privégebruik. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en we zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsstoring of verlies van zakelijke kansen.

6. Links naar Andere Websites

De website kan links of verwijzingen naar andere websites buiten onze controle bevatten. Links naar andere websites kunnen ons website logo of stijl gebruiken als gevolg van een co-branding overeenkomst. Deze websites kunnen cookies op uw browser plaatsen en kunnen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen en deze gegevens op manieren gebruiken die deze website niet zou doen. Wees ervan bewust dat Nordina Home geen controle heeft over deze websites en dat deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn op websites van derden. Nordina Home moedigt u aan om de privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te lezen die gelinkt of verwezen zijn in de websites die u bezoekt.

7. Klachtenprocedure

Als u van mening bent dat enige inhoud op deze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom of andere rechten, meld dit dan aan Nordina Home via e-mail op [email protected] met een uitgebreide gedetailleerde boodschap met de volgende informatie:

 • Uw naam en de naam van uw bedrijf, indien van toepassing;
 • Uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres;
 • De aard en inhoud van uw klacht, de specifieke rechten die in het geding zijn, en uw basis voor het indienen van de klacht, inclusief de inhoud die aanstootgevend is.

8. Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien om wijzigingen in of aan te geven:

 • Relevante wetten of regelgevende vereisten;
 • Beveiligings-, technische of operationele kwesties;
 • Functionaliteit of kenmerken van de website.

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, kunnen we u op de website hiervan op de hoogte stellen. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we er ook voor kiezen u per e-mail te informeren over deze wijzigingen.

9. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming, worden beheerst door EU-wetgeving. Echter, als u een consument bent en woonachtig bent in een ander land van de Europese Unie, profiteert u van de dwingende bepalingen van en wettelijke rechten onder de wetten van dat land. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloedt uw rechten als consument om op deze lokale wettelijke bepalingen en rechten te vertrouwen. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben. Echter, als u een consument bent en woonachtig bent in een ander land van de Europese Unie, kunnen u en wij ook procedures in dat land aanhangig maken.

10. Zakelijke termen

Als u een bedrijf bent, zijn de volgende voorwaarden van toepassing in plaats van de overeenkomstige voorwaarden hierboven:

Beperking van aansprakelijkheid (toepasselijk in plaats van clausule 7):

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Nordina Home uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door EU-wetgeving.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij jegens u aansprakelijk, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden voor:

 • Verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
 • Bedrijfsstoring;
 • Verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
 • Verlies van verwachte besparingen;
 • Verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
 • Enig indirect of gevolgverlies of schade.

Toepasselijk recht (toepasselijk in plaats van clausule 11):

Deze Gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door EU-wetgeving. Wij komen beiden overeen met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.


Verkoopvoorwaarden

Deze pagina vertelt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de producten (“Producten”) die op onze website worden vermeld. Deze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de EU en zullen van toepassing zijn op elk contract tussen ons voor de verkoop van Producten aan u (“Contract”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een Product bestelt van onze website. Let op dat door het bestellen van een van onze Producten, u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Wij zullen een record bijhouden van alle Contracten, die op verzoek beschikbaar zijn.

U mag alleen Producten van onze website kopen als u ten minste 18 jaar oud bent, of namens een bedrijf handelt. Als u jonger bent dan 18 jaar of niet wettelijk een contract kunt aangaan, vraag dan uw ouder of voogd om deze Voorwaarden te bekijken en te registreren en/of een bestelling namens u te plaatsen.

Als u weigert deze Voorwaarden te accepteren, kunt u geen Producten van onze website bestellen. U dient een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of op te slaan op uw computer voor toekomstige referentie.

1. Onze producten

De afbeeldingen van de Producten op onze website zijn alleen ter illustratie. Hoewel Nordina Home alle moeite heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw apparaat de kleur van de Producten nauwkeurig weergeeft. Uw Producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.

Hoewel Nordina Home alle moeite heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn alle afmetingen op onze website benaderingen. Tenzij anders aangegeven, zijn de aangegeven afmetingen in het metrische systeem.

Nordina Home behoudt zich het recht voor om het assortiment van aangeboden Producten te wijzigen en om de hoeveelheid Producten die op elk moment kan worden gekocht te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle Producten die op onze website worden getoond, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail informeren als het Product dat u heeft besteld niet beschikbaar is en wij zullen uw bestelling niet verwerken.

2. Gebruik van onze website

Uw gebruik van onze website wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van onze website. Neem de tijd om deze te lezen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Ons Privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, de controle die u heeft over uw persoonlijke informatie en de procedures die we hebben om uw privacy te beschermen. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op via [email protected].

4. Verplichtingen van Nordina Home aan jou

Nordina Home is wettelijk verplicht om Producten te leveren die in overeenstemming zijn met een Contract, inclusief dat de Producten zoals beschreven zijn en overeenkomen met de informatie die wij aan u hebben verstrekt en elk model dat door u is gezien of onderzocht, van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor enig specifiek doel dat aan ons bekend is gemaakt. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten beïnvloeden. Advies over uw wettelijke rechten als consument is verkrijgbaar bij uw plaatselijke adviesbureau voor burgers of kantoor voor verkoopstandaarden.

5. Hoe het contract tot stand komt tussen u en Nordina Home

Ons bestelproces stelt u in staat om eventuele fouten te controleren en te corrigeren voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces te lezen en te controleren.

Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u een e-mail van Nordina Home waarin wordt bevestigd dat we uw bestelling hebben ontvangen. We zullen onze acceptatie aan u bevestigen door u een bevestigingsmail te sturen die bevestigt dat de Producten zijn besteld. Het Contract tussen ons wordt alleen gevormd wanneer we u de bevestigingsmail sturen.

Als we niet in staat zijn u een Product te leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is of niet langer beschikbaar is, of vanwege een fout in de prijs op onze website, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Als u al heeft betaald voor de Producten, zullen wij u het volledige bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

6. Garantie

Nordina Home biedt tot 3 jaar fabrieksgarantie vanaf de leveringsdatum voor alle producten tegen gebreken aan de uitvoering en materialen. Deze garantie dekt normaal huishoudelijk gebruik en vervalt als een van de volgende situaties zich voordoet: nalatig gebruik of niet-huishoudelijke omstandigheden, het niet opvolgen van de verstrekte instructies, enige wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties aan het product, en producten die niet goed worden onderhouden.

7. Uw Recht op Terugzending en Restitutie

U heeft het recht om een Contract te annuleren gedurende de hieronder aangegeven periode. Dit betekent dat u gedurende die periode, als u van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat u een Product niet wilt behouden, ons kunt informeren over uw beslissing om het Contract te annuleren en een terugbetaling kunt ontvangen.

Uw recht om een Contract te annuleren begint vanaf de datum van de e-mailbevestiging, wat het moment is waarop het Contract tussen ons wordt gevormd. U heeft dan een periode waarin u een Contract kunt annuleren en het Product kunt retourneren, en die periode loopt tot het einde van 30 dagen, te beginnen vanaf de dag nadat u de Producten ontvangt. Producten moeten in een verkoopbare, als nieuwe staat aan ons worden geretourneerd.

Om een Contract te annuleren, neem contact op met [email protected].

Als u uw recht op annuleren uitoefent, ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die u voor de Producten heeft betaald minus eventuele toepasselijke bezorgkosten die u heeft betaald. We zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen 30 dagen vanaf de dag dat we de Producten terugkrijgen, of u bewijst dat u ze heeft geretourneerd. We zullen de terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de initiële aankoop en u zult geen kosten maken voor het ontvangen van die terugbetaling. Als de oorspronkelijke betaalmethode niet langer beschikbaar is, kunnen we een winkeltegoed uitgeven ter waarde van het terug te betalen bedrag.

Ons team wil ervoor zorgen dat u een volledige terugbetaling krijgt voor de bestelling die u heeft geplaatst. Daarom is het voor ons cruciaal dat de bestelling in de originele staat en verpakking en volledig gedemonteerd wordt geretourneerd. Als de bestelling niet onder deze voorwaarden kan worden geretourneerd, zullen we een herbevoorradingskosten van 30% moeten aftrekken. Evenzo wijzen we erop dat de verzendkosten niet-restitueerbaar zijn.

8. Beschadigde, Defecte en/of Ontbrekende Artikelen

We staan achter de kwaliteit van de items en diensten die we aanbieden. Hoewel gevallen zeldzaam zijn, komen er soms fouten voor.

 • Voor ontbrekende pakketten, meld dit alstublieft binnen 5 dagen na levering bij ons op [email protected] zodat we u een verklaring kunnen sturen. Vul het formulier in en stuur het per e-mail naar ons terug, en we zullen namens u passende maatregelen treffen met de koerier.
 • Voor beschadigde pakketten, neem binnen 5 dagen na levering contact met ons op via [email protected] met een duidelijke foto van de beschadigde verpakking en een foto van het verzendlabel. U heeft de optie om: een volledige terugbetaling of een vervanging voor onbruikbare artikelen te krijgen, en een gedeeltelijke terugbetaling of een vervanging voor kleine gebreken of ontbrekende onderdelen.
 • Voor beschadigde, defecte of ontbrekende artikelen of onderdelen, meld dit binnen 7 dagen na levering bij ons op [email protected]. Elk geval zal door onze klantenserviceafdeling worden beoordeeld en met passende oplossingen worden voorgesteld.

9. Verzending en Levering

Om de verzendkosten voor uw exacte locatie te weten te komen, gaat u naar de kassa en voert u daar uw postcode in.

Kleinere artikelen die op voorraad zijn, worden meestal de volgende werkdag verzonden. Grotere artikelen die op voorraad zijn, worden meestal binnen 1-3 werkdagen verzonden. Ons doel is om al onze artikelen altijd op voorraad te hebben. Echter, in periodes met hoge verkoop, kan dit niet altijd het geval zijn. Uw artikel wordt verzonden voor de geschatte datum die onder de “In winkelwagen” knop op de productpagina staat, tenzij er een gebeurtenis buiten onze controle is. Als we de geschatte leverdatum niet kunnen halen vanwege een gebeurtenis buiten onze controle, zullen we u zo snel mogelijk contacteren met een nieuwe geschatte leverdatum.

10. Prijzen en Promoties

De prijzen van de Producten worden van tijd tot tijd op onze website vermeld. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct zijn op het moment van publicatie.

Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op een bestelling die we met een e-mailbevestiging hebben bevestigd.

De prijs van een Product is inclusief BTW tegen het geldende tarief in Nederland op dat moment.

De prijs van een Product is exclusief eventuele toepasselijke bezorgkosten.

Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige van de Producten op onze website onjuist geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de Producten, zullen we u informeren over deze fout en u de optie geven om door te gaan met de aankoop van het Product tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. We zullen uw bestelling niet verwerken totdat we uw instructies hebben. Als we u niet kunnen bereiken met behulp van de contactgegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, zullen we de bestelling als geannuleerd beschouwen en u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en door u redelijkerwijs als een fout kon worden herkend, we niet verplicht zijn om de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

11. Betalingen

Betaling moet worden gedaan met een van onze geaccepteerde betalingsmethoden die aan u bekend zullen worden gemaakt. Betaling voor de Producten en alle toepasselijke bezorgkosten is vooraf.

Als u met een creditcard of betaalkaart betaalt, kan uw bank een tijdelijke reservering op deze gelden plaatsen. Dit is buiten de controle van Nordina Home. Deze betaling wordt vrijgegeven wanneer betaling voor uw bestelling wordt aangevraagd door Nordina Home.

12. Aansprakelijkheid

Als we niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als een voorzienbaar gevolg van onze schending van deze Voorwaarden of onze nalatigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg is van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat we het Contract aangingen.

We leveren de Producten alleen voor huishoudelijk of privégebruik. U stemt ermee in een Product niet voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden te gebruiken, en we hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsstilstand of verlies van zakelijke kansen.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten (inclusief het recht om Producten te ontvangen die zoals beschreven zijn en overeenkomen met de informatie die we aan u hebben verstrekt en elk monster of model dat door u is gezien of onderzocht, van bevredigende kwaliteit, en geschikt voor elk bijzonder doel dat aan ons bekend is gemaakt), en voor defecte producten onder de Wet Productaansprakelijkheid 1987.

13. Gebeurtenissen Buiten Onze Controle

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige tekortkoming in, of vertraging in de uitvoering van, een van onze verplichtingen onder een Contract die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle. Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of private telecommunicatienetwerken, of onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of privévervoer.

Als zich een gebeurtenis buiten onze controle voordoet die de

uitvoering van onze verplichtingen onder een Contract beïnvloedt:

 • Zullen we contact met u opnemen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is om u op de hoogte te stellen;
 • Zullen onze verplichtingen onder een Contract worden opgeschort en zal de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis buiten onze controle. Waar de gebeurtenis buiten onze controle onze levering van Producten aan u beïnvloedt, zullen we een nieuwe leverdatum met u afspreken nadat de gebeurtenis buiten onze controle voorbij is.

14. Communicatie Tussen Ons

Wanneer we in deze Voorwaarden verwijzen naar “schriftelijk”, omvat dit e-mail.

Als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt ook contact met ons opnemen via onze klantenservice telefoonlijn.

En als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk een kennisgeving moeten geven, zullen we dit doen via het e-mailadres dat u ons in uw bestelling heeft verstrekt.

15. Wijzigingen aan deze Voorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien om wijzigingen in of aan te geven:

 • De Producten;
 • Relevante wetten of regelgevende vereisten;
 • Beveiligings-, technische of operationele kwesties;

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, kunnen we u op de website op de hoogte stellen. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we ook besluiten om u per e-mail te informeren over die wijzigingen.

16. Andere Belangrijke Voorwaarden

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder een Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

Een Contract is tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om een van de voorwaarden ervan af te dwingen.

Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de resterende paragrafen volledig van kracht.

Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, of als we onze rechten tegen u niet afdwingen, of als we vertragen in het doen, betekent dat niet dat we onze rechten tegen u hebben afgezien en betekent het niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we een verzuim door u kwijtschelden, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en zal dat niet betekenen dat we automatisch enige latere verzuim door u zullen kwijtschelden.

Deze Voorwaarden, hun onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door de EU-wetgeving. Als u echter in een ander Europees land woont, profiteert u van de verplichte consumentenbepalingen van, en wettelijke rechten beschikbaar voor u onder, de wetten van dat land. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beïnvloedt uw recht om op deze lokale wettelijke consumentenbepalingen en wettelijke rechten te vertrouwen. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter een consument bent en in een ander Europees land woont, kunnen u en wij ook procedures in dat land aanspannen.

Bedankt voor uw bezoek aan Nordina Home!